Arjen Jonker

Dr. Arjen Jonker (l949) is sedert 1970 werkzaam op het terrein van opvoeding en gezinsrelaties. Hij heeft diverse management- en beleidsfuncties bekleed in de interne en externe jeugdbescherming en op het departement. Zo was hij van 1984 tot 1990 adjunct-directeur van Bureau Jeugdzorg in Friesland. Van 1990 tot 1993 was hij departementaal inspecteur van de jeugdbeschermingsinstellingen in het Noorden en Midden van het land. Van 1993 tot 2006 was hij algemeen directeur van een orthopedagogisch behandelingsinstituut in Den Dolder en Ossendrecht. Tijdens zijn doctoraalstudie en promotieonderzoek heeft hij zich bekwaamd in de traditionele psychotherapeutische en orthopedagogische methoden en technieken. In 2004 verkreeg hij het doctoraat in de psychologische, pedagogische en sociologische wetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen.

In 2011 heeft hij de opleiding antroposofische psychotherapie afgerond.
Arjen Jonker is gecertificeerd lid van de NVAP (Nederlandse vereniging
ter bevordering van Antroposofische Psychotherapie). Daarnaast staat hij
als universitair therapeut/orthopedagoog geregistreerd bij de NFG
(Nederlandse Federatie voor de Gezondheidszorg). Eveneens is hij als
registertherapeut ingeschreven in het register voor beroepsbeoefenaren
natuurlijke gezondheidszorg (RBNG).