Bewustwording, inzicht en verwerking door mediamieke consulten

Cheiron heeft verschillende mogelijkheden voor een mediamiek consult.

Psychometrie: Dit is het vermogen om de stemming of energie die uit voorwerpen spreekt te voelen of op te vangen en te duiden. Op deze wijze kan informatie worden gegeven over het karakter van de eigenaar van het voorwerp, de plaats waar het vandaan komt en de voorgeschiedenis waarmee het verbonden is. Psychometrie kan ook worden aangewend om het contact met de eigenaar (in de geestenwereld) van het voorwerp tot stand te brengen.

Psychic reading: Dit is het vermogen om af te stemmen op de energie van de cliënt of van de persoon die op een foto staat. Hieruit kan informatie worden gevoeld of opgevangen over karakter, talenten, mentale staat van zijn, hobby’s, thuissituatie, familie, relatie en gezondheid.

Reading op grond van contact met de geestenwereld: Dit is het vermogen van het medium om af te stemmen op de vibratie van de geestenwereld die altijd en overal om ons heen is. Op deze wijze kan contact worden gelegd met overledenen en informatie worden verkregen over de wijze van overlijden, karakter, werk, relatie e.d.. De overledene wordt hierdoor herkend en kan via het medium vervolgens boodschappen doorgeven aan de cliënt.

Automatisch schrift: Dit is het vermogen van het medium om de hand of arm door een entiteit te laten gebruiken. Zodra de pen op het papier wordt gezet, ontstaan er teksten afkomstig van de entiteit. Dit betreffen gevraagde en ongevraagde boodschappen die voor de cliënt van belang zijn.