opvoeding en therapie

Cheiron is deskundig op het gebied van het gezin en opvoeding. Zij adviseert ouders over de inrichting van het gezin als opvoedingssysteem, het bevorderen van een opvoedingsklimaat, de uitoefening van de opvoedingstaak en de afstemming van deze taak op het doorlopen van de groei- en ontwikkelingsfasen van de kinderen.

Cheiron ondersteunt ouders bij het geven van invulling aan de verschillende relatievormen in de verschillende gezinsconstellaties (partner- en ouder-kind-relaties in gewone gezinnen, samengestelde gezinnen, adoptiegezinnen, pleeggezinnen, afzonderlijke gezinnen, éénouder- gezinnen.)

Cheiron begeleidt ouders bij echtscheiding, omgangsregeling en familierechtelijke procedures.

Cheiron geeft ouders en partners de mogelijkheden tot het doorlopen van twee therapeutische programma’s: het gezinstherapeutische programma en het therapeutische programma voor partnerrelatie.

Cheiron is gespecialiseerd in het behandelen van hechtingsstoornissen, ontwikkelingsstoornissen en gedragsstoornissen bij kinderen. In het (orthopedagogische) behandelingsprogramma staat(n) de ouder(s) centraal.

Cheiron heeft eveneens een programma voor persoonlijke counseling. Centraal staan hierin bewustwordingsprocessen, verwerkingsprocessen, het doorbreken van herhalingen, het duiden van afweermechanismen, het loslaten van oude patronen, de afstemming tussen voelen, denken en doen, zelfbeheersing en zelfsturing en het ontwerpen van nieuwe concepten.