Individuele consulten

Bekijk hieronder het aanbod individuele consulten

Mediamieke consulten

Psychometrisch consult: het lezen van informatie uit voorwerpen (zoals informatie over de (vorige) eigenaar van het voorwerp of over de herkomst en geschiedenis van het voorwerp).

Psychic reading: het lezen van informatie van een persoon die fysiek in de ruimte aanwezig is of van een persoon die op een foto staat.

Mediamiek consult: contact met overleden dierbaren, gidsenreading of vorig leven reading.

Reikibehandelingen/afstandbehandelingen

Reiki is een buitenzintuiglijke geneeswijze die de totale mens heelt en geneest wat genezing behoeft. Door middel van handoplegging wordt Reiki overgedragen op het energieveld van de ontvanger. Het energieveld van de ontvanger wordt daardoor in balans gebracht; blokkades worden losgelaten, de energie gaat weer vrij stromen en genezing vindt plaats.

Reiki kan ook van afstand worden overgebracht. Dit wordt een afstandbehandeling genoemd en heeft eenzelfde effect als een rechtstreekse handoplegging.

Orthopedagogische consulten

Het inrichten van het opvoedingsklimaat in gezinnen, het verstrekken van orthopedagogische adviezen en het uitvoeren van orthopedagogische programma’s worden vanuit de pedagogische, psychologische en sociologische wetenschap verzorgd door dr. Arjen Jonker.

Psychotherapeutische consulten

Het verstrekken van psychotherapeutische adviezen en het uitvoeren van behandelprogramma’s worden vanuit de pedagogische, psychologische en sociologische wetenschappelijke traditie verzorgd door dr. Arjen Jonker. Daarbij kunnen de antroposofische psychotherapeutische invalshoek en meditatieprogramma’s (Mindfulness Based Cognitive Therapy/Acceptance Commitment Therapy) worden betrokken.

Waar kunnen we je mee helpen?

Neem contact met ons op!

TOP